Jak se s námi nejrychleji spojit: 571 111 600  |  podpora@absol.cz

VÝROBCE | DOVOZCE

JSTE VÝROBCE ČI DOVOZCE TABÁKOVÝCH VÝROBKŮ? VÍTE, JAKÉ JSOU VAŠE POVINNOSTI:

 • musíte označit tabákové výrobky (cigarety a tabák k ručnímu balení cigaret) bezpečnostním prvkem. Tuto funkci může plnit tabáková nálepka, která je současně používána pro daňové účely
 • je zapotřebí, abyste se zaregistrovali u vydavatele unikátních identifikátorů – v České Republice u Státní tiskárny cenin (STC) na tomto odkazu.

  Získáte tak:

  • identifikační kód pro vás jako hospodářský subjekt
  • identifikační kódy pro všechna zařízení, která jsou součástí výroby, skladování i samotného prodeje (žádost se vztahuje také k zařízením, které se nacházejí mimo EU)
  • identifikační kódy pro stroje, které jsou používány při výrobě tabákových výrobků
 • je nutné, abyste zajistili instalaci prostředku, který ověří neoprávněné manipulace, a to nezávislou třetí stranou. Instalace tohoto prostředku nemusí být uskutečněna:
  • do 20. května 2020 v případě, že společnost v roce 2019 v Evropské Unii použila méně než 120 milionů identifikačních kódů na úrovni jednotkových balení
  • do 20. května 2020 v případě, že se jedná o malé či středně velké podniky
  • na čistě manuální procesy
 • nezbytným krokem je podání žádosti STC o unikátní identifikátory na úrovni jednotkových balení
 • nyní vás čeká zakódování unikátního identifikátoru na úrovni jednotkových balení a následné označení těchto balení tímto identifikátorem. K tomuto je zapotřebí doplnit časové razítko. Jedná-li se o tabákové výrobky vyrobené mimo EU, unikátní identifikátor se aplikuje na jednotková balení ještě před samotným dovozem takových tabákových výrobků do EU
 • dalším krokem je ověření správné aplikace identifikátoru, ale také jeho čitelnosti pomocí prostředků k ověření neoprávněné manipulace. Tyto záznamy o ověření byste měli uchovávat po dobu 9 měsíců.
 • na řadě jsou skupinová balení – pro vás to znamená odeslání žádosti do STC o vydání unikátních identifikátorů. Tyto identifikátory si však můžete vydat také sami, podmínkou je, že musí býti v souladu s normou ISO/IEC 15459-1:2014 nebo ISO/IEC 15459-4:2014
 • nyní máte unikátní identifikátory pro skupinová balení – zde musí proběhnout zakódování na úrovni skupinových balení, tato skupinová balení musí být identifikátory opatřena s odkazem na již zahrnuté unikátní identifikátory na úrovni jednotkových balení
 • abyste mohli uchovávat požadované údaje, budete si muset zajistit primární úložiště – poskytovatele služby primárního úložiště schvaluje EU
 • všechny finanční transakce související s tabákovými výrobky musíte nyní zaznamenávat a následně odeslat do 24 hodin (od 20. května 2024 je tato povinnost do 3 hodin) do primárního úložiště. Odsud jsou odesílány kopie dat do sekundárního úložiště, které je provozováno společností Dentsu Aegis Network Switzerland AG
 • také pohyby cigaret a tabáku k ruční výrobě cigaret je nutno zaznamenávat, a to skenováním unikátních identifikátorů, pokud jsou:
  • aplikovány unikátní identifikátory na úrovni jednotkových balení
  • aplikovány unikátní identifikátory na úrovni skupinových balení
  • tabákové výrobky přijímány do zařízení
  • tabákové výrobky odesílány ze zařízení
  • tabákové výrobky překládány mezi jednotlivými vozidly při přepravě
 • zajistěte si vhodného externího odborníka, který bude schválen Evropskou komisí. Tento člověk bude dohlížet na to, zda primární úložiště patřičně chrání data
 • dovozcům a distributorům musíte poskytnout zařízení nezbytné k záznamu pohybu tabákových výrobků a následnému předání dat do primárního úložiště
Zpět nahoru

logo

Je to už hodně let, co jsme s podporou uživatelů začínali a nebylo to úplně jednoduché. Dnes máme za sebou stovky spokojených zákazníků a velké množství programů, se kterými vám dokážeme pomoci najít třeba jenom lepší způsob práce. Počítače mají sloužit vám, spokojeným uživatelům.

 

Kontaktní informace

Za Olšávkou 356
Uherské Hradiště
 
Telefon: +420 571 111 600 Web: www.absol.cz

Vzdálená správa

Pomůžeme Vám i na dálku bez dalších zbytečných řečí.

WINDOWS
MAC OS