Jak se s námi nejrychleji spojit: 571 111 600  |  podpora@absol.cz

GDPR-General Data Protection Regulation

AB SOLUTIONS s.r.o. / GDPR-General Data Protection Regulation
GDPR

GDPR obecně

Obecné nařízení na ochranu osobních údajů, takzvané GDPR (General Data Protection Regulation), je celosvětově nejvíce uceleným souborem pravidel, co se ochrany dat týče.
V posledních měsících jeden z největších strašáků-GDPR, se dotkne všech, kdo shromažďují, zpracovávají nebo jiným způsobem pracují s údaji Evropanů. Také firmy a jiné instituce sídlící mimo EU, budou tímto nařízením postihnuty-za předpokladu, že působí na evropském trhu.

Koho se týká?

GDPR cílí na firmy, instituce, ale také jednotlivce, kteří nějakým způsobem pracují s osobními údaji zaměstnanců, klientů, nebo také dodavatelů apod. Tomuto nařízení se nevyhne žádný obor či segment podnikání. Jako konkrétní příklad si můžeme uvést bankovnictví, zdravotnictví a veřejnou správu, ale také e-shopy. Provádíte např. analýzy chování uživatelů na webu? Pak zbystřete, protože GDPR se týká i vás. Výjimka by se měla týkat pouze médií, jako jsou televize, tisk apod. Hlavním cílem tohoto nařízení, je chránit digitální práva všech občanů EU. V případě, že nařízení závažně porušíte, hrozí vám velmi vysoké pokuty.

Kdy to vypukne a co se změní?

V celé Evropské Unii vejde GDPR v platnost ke dni 25. května 2018. V České Republice dojde k nahrazení současné právní úpravy ochrany osobních údajů v podobě směrnice 95/46/ES a s ní související zákon č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů. Práva a povinnosti zapsány v současném zákoně O ochraně osobních údajů, budou nahrazeny právy a povinnostmi, jež vyplývají z Obecného nařízení.

Zákon O ochraně osobních údajů bude po novelizaci upravovat jen některé části, které se týkají Úřadu pro ochranu osobních údajů (jeho ustanovení, organizaci apod.) a některé dílčí aspekty, které jsou nutné ke kompletnímu dotvoření ochrany osobních údajů, které nejsou Obecným nařízením upraveny, nebo které Obecné nařízení umožňuje upravit na vnitrostátní úrovni.

U některých částí je již dopředu počítáno s vnitrostátní úpravou. Patří sem např. zpracování osobních údajů pro účely výkonu svobody projevu, práva na informace, svobody vědeckého bádání a také umělecké tvorby.

Kdy vejde v platnost GDPR

Ochrana dat GDPR

Díky tomu, že tato nová pravidla byla přijata formou evropského nařízení, má to za následek jednotnou platnost ve všech členských zemích EU. Především proto, aby je nemohly jednotlivé vlády či zákonodárci upravovat podle toho, jak zrovna potřebují. V praxi to znamená, že toto nařízení nebude možné upravovat např. pro potřeby lobbistů či zájmům místních firem.

Jste pripraveni na GDPR

Jak se mám připravit?

Na přípravu kompletního znění byly bezmála 2 roky (od dubna roku 2016, kdy bylo GDPR schváleno, do května roku 2018, kdy vstoupí v platnost). Během této doby měli všichni, kterých se toto nařízení týká, zrevidovat své informační systémy a také své interní postupy nakládání s osobními údaji. Během tohoto období každá země EU přijme tzv. Prováděcí zákon, kterým upřesní více než 50 bodů, které GDPR svěří do jejích národní pravomoci.

V České Republice byl doposud hlavním regulátorem v oblasti ochrany osobních údajů Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ), který bude tuto funkci s největší pravděpodobností zastávat i nadále. Do kompetence úřadu přibydou pravomoci vycházející z nařízení GDPR, současně bude částečně podřízen Evropskému sboru pro ochranu osobních údajů (EDPB). Pokud tak dojde k jakýmkoliv pochybnostem o rozhodnutí našeho-tedy českého, regulátora, máte možnost se obrátit na EDPS s odvoláním.

Zpět nahoru

logo

Je to už hodně let, co jsme s podporou uživatelů začínali a nebylo to úplně jednoduché. Dnes máme za sebou stovky spokojených zákazníků a velké množství programů, se kterými vám dokážeme pomoci najít třeba jenom lepší způsob práce. Počítače mají sloužit vám, spokojeným uživatelům.

 

Kontaktní informace

Za Olšávkou 356
Uherské Hradiště
 
Telefon: +420 571 111 600 Web: www.absol.cz

Vzdálená správa

Pomůžeme Vám i na dálku bez dalších zbytečných řečí.

WINDOWS
MAC OS