Jak se s námi nejrychleji spojit: 571 111 600  |  podpora@absol.cz

MOHLO BY SE HODIT…

Aneb časté dotazy


Hlavním účelem systému Track&Trace je boj s černým trhem tabákových výrobků v rámci EU. Černý trh bohužel násobí škodlivé účinky tabákových výrobků, neboť samotný nákup těchto výrobků zlevňuje. Tabákové výrobky, které pocházejí z nezákonných obchodů obvykle nesplňují pravidla EU, jako je např. varování o škodlivosti. Systém sledovatelnosti slouží také k plnění Článku 8 – Protokolu o potírání nezákonného obchodu s tabákovými výrobky v Rámcové úmluvě o kontrole tabáku Světové zdravotnické organizace, kterou schválila Evropská Unie.
Směrnice EU o tabákových výrobcích zavádí dle Článku 15 celounijní systém sledovatelnosti, který je určený pro zákonný dodavatelský řetězec tabákových výrobků. Systém sledovatelnosti je doplněn Článkem 16 – Systém bezpečnostních funkcí, které napomáhají s identifikací padělaných tabákových výrobků. Sledovatelnost tabákových výrobků na úrovni jednotkových balení (krabiček) od výrobce po poslední hospodářský subjekt, který předchází prvního maloobchodního prodejce, umožňuje patřičným úřadům sledovat trasu a zdroj pravého výrobku.
První maloobchodní prodejce je subjekt, který uvádí poprvé tabákové výrobky na trh (jsou k dipozici spotřebitelům v EU), včetně prodejních automatů. Veškeré hospodářské subjekty, které předchází prvního maloobchodního prodejce, jsou distributoři, velkoobchody, prodejny Cash&Carry, klíčoví zákazníci s centrálními sklady, provozovatelé prodejních automatů, sklady, prodejní vozidla, přepravní společnosti, ale také dovozci, kteří se podílejí na obchodu s tabákovými výrobky.
JMENOVÁNÍ VYDAVATELE IDENTIFIKÁTORŮ

 • Každý ze členských států musí určit nezávislého vydavatele unikátních identifikátorů, který má 2 důležité úkoly (v ČR je to STC – Státní tiskárna cenin).
  • Určený vydavatel identifikátorů musí generovat unikátní identifikátory, které jsou složeny z číslic, anebo z písmen, a to pro jednotková balení jako jsou krabičky, ale také v případech skupinových balení, pokud to hospodářské subjekty vyžadují. Samotné výrobky musí být označeny unikátními identifikátory nejpozději do 6 měsíců.
  • Vydavatel identifikátorů je zodpovědný za vydávání identifikačních kódů pro veškeré hospodářské subjekty, zařízení a stroje. To slouží především k snadné identifikaci v rámci systému. Identifikační kódy jsou nezbytné, aby bylo možné požádat o unikátní identifikátory. Identifikační kódy jsou nezbytné při odesílání logistických a transakčních informací do systému úložišť.

  ZŘÍZENÍ SYSTÉMU ÚLOŽIŠŤ

 • Každý výrobce a dovozce má povinnost uzavřít smlouvu s poskytovatelem datového úložiště za účelem uchovávání dat systému sledovatelnosti (Track&Trace), což je tzv. primární úložiště. Určená komise bude posuzovat každou navrhovanou smlouvu, přičemž se bude zabývat vhodností všech navrhovaných poskytovatelů. Velký důraz bude kladen na nezávislost poskytovatelů, ale také jejich technické schopnosti – poté budou poskytovatelé buď schváleni, nebo zamítnuti. V případě, že komise neodpoví do 3 měsíců, je považován návrh na poskytovatele za schválený.
 • V momentě, kdy budou vybrání a schváleni poskytovatelé primárních úložišť, dojde k výběru poskytovatelů sekundárních úložišť – za tento výběr bude zodpovědná komise. Sekundární úložiště bude schraňovat veškeré údaje systému Track&Trace (včetně dat z primárních úložišť), zároveň bude zodpovědné za zajištění přístupu pro úřady členských států k patřičným datovým souborům. Celý systém úložišť umožní úřadům dohled a kontrolu nad pohybem veškerých tabákových výrobků.
 • Jakmile budou dokončeny výše uvedené fáze, dojde k finálnímu formování systému tak, aby byl použitelný v praxi. Tabákové výrobky, kterých se týká směrnice již od letošního roku 2019, budou označovány pomocí unikátních identifikátorů – jejich pohyb pak bude skenován a zaznamenáván v rámci dodavatelského řetězce od 20. května 2019.
Každá krabička bude nově označena unikátním identifikátorem (sledovatelným kódem). Umístění tohoto identifikátoru bude v závislosti na výrobci s největší pravděpodobností v černém poli ve spodní části krabičky. U ostatních prvků může dojít ke změnám, aby vznikl prostor pro toto černé pole.
Unikátní identifikátor, pomocí kterého je označeno jednotkové balení v okamžiku výroby, obsahuje mimo jiné také následující informace:

 • datum a místo výroby
 • výrobní údaje – použitý stroj, směna či čas výroby
 • popis výrobního postupu
 • zamýšlený trh maloobchodního prodeje
 • zamýšlená trasa přepravy

Tento unikátní identifikátor umožní úřadům sledovat veškeré posuny v dodavatelském řetězci tabákových výrobků, a to od výroby až po prvního maloobchodního prodejce.

Každý z účastníků dodavatelského řetězce bude muset posoudit a následně se připravit na dopady Směrnice EU o tabákových výrobcích a také její prováděcí nařízení na vnitropodnikové procesy. Níže je seznam náležitostí, které jsou na zvážení:

 • Celý proces zaznamenávání pohybů tabákových výrobků je nutné posudit, případně připravit na zavedení v souladu s předpisy EU (může se jednat např. o převzetí výrobků,odesílání výrobků dalsím hospodářským subjektům, vytvoření nových postupů při expedici apod.)
 • Použití unikátního identifikátoru u skupinových balení a pohybu takových balení. Unikátní identifikátor na úrovni skupinových balení si můžete vyžádat od vydavatele těchto identifikátorů, případně je může generovat sám hospodářský subjekt.
 • Veškeré potřebné údaje týkající se skupinových balení tabákových výrobků a jejich pohybu, budou muset být odesílány do systému úložišť – prostřednictvím routeru.
 • Každé zařízení (ten, kdo drží zásoby) – včetně maloobchodních prodejců, bude mít povinnost vlastnit identifikační kód zařízení, který bude využitý při generování kódů na úrovni skupinových balení, nebo odeslání či převzetí tabákových výrobků během skenování.
 • Každý hospodářský subjekt předcházející prvního maloobchodního prodejce, musí mít připraveno nařízení, aby byl schopen tabákové výrobky skenovat a následně předávat údaje do systému úložišť. To vše musí probíhat v souladu se záasadami směrnice EU o tabákových výrobcích.


Podrobnosti ke kódování DCTA

Dle prováděcího nařízení je stanoveno, že tabákové výrobky bez unikátního identifikátoru vyrobené před 20. květnem 2019, lze distribuovat v rámci dodavatelské sítě (od výrobce až po maloobchodního prodejce) – až do 20. května roku 2020, a to bez nutnosti skenování.
Jednotlivé hospodářské subjekty mohou zakoupit hotová řešení, která zahrnují potřebný hardware i software, který je nutný ke skenování a předávání údajů dle směrnice EU o tabákových výrobcích.

Hospodářské subjekty se taktéž mohou rozhodnout připravit vlastní řešení, eventuálně modernizovat stávající systémy tak, aby vyhověly požadavkům směrnice EU o tabákových výrobcích.

Co se týká hardwaru a technických požadavků směrnice, kritéria splní pouze omezená skupina zařízení, je tak pravděpodobné, že stávající hardware nebude vyhovovat technickým požadavkům nebo bude mít potíže s kompatibilitou.

Každý hospodářský subjekt nese zodpovědnost za výběr vhodných dodavatelů, a také za přizpůsobení svých logistických systémů tak, aby byly v souladu se směrnicí EU o tabákových výrobcích a jejich prováděcích nařízení.

Každý hospodářský subjekt si může zvolit dodavatele hardwaru dle svého uvážení a výběru, přičemž by měl zohlednit částku, na kterou se vztahuje finanční náhrada dle vyjádření jednotného kontaktního místa (SPOC).Hardware, čili skener nebo čtečka, který je nutný ke splnění požadavků směrnice EU o tabákových výrobcích, již je k dispozici na současném trhu.
Hospodářský subjekt se může rozhodnout pro libovolné softwarové řešení, které splňuje podmínky směrnice EU o tabákových výrobcích. Může se jednat o hotové řešení od dodavatele ze seznamu dodavatelů, který je sestaven jednotným kontaktním místem (SPOC), další variantou je rozšíření stávajícího interního systému, případně spolupráce s jiným partnerem pro vývoj, který dodá řešení na míru – samozřejmě musí být opět v souladu se směrnicí EU o tabákových výrobcích.
Hospodářské subjekty mohou rozšířit svá stávající řešení v závislosti na svých obchodních potřebách, pokud budou uspokojovat požadavky směrnice EU o tabákových výrobcích. Toto rozšíření lze učinit z vlastních zdrojů, alternativně ve spolupráci s externím vývojářem.
Dle směrnice EU o tabákových výrobcích určuje prováděcí nařízení 4 varianty datových médií pro kódování potřebných informací. Následné dekódování informací z použitého datového média je závislé na typu kódování podle vybraného výrobce. Pro hospodářské subjekty je tak doporučeno, aby vyhodnotily veškeré technické parametry jednotlivých výrobců a na základě toho zvolily to nejvhodnější řešení.

Dekódovací parametry sestavily společnosti BAT, JTI, ITG a PMI – ty představují otevřenou a volně použitelnou normu pro kohokoliv.Samotná normalizace kódování mezi jednotlivými výrobci podstatně zjednodušuje dekódování informací, v neposlední řadě pak zvyšuje použitelnost jediného řešení.


Podrobnosti ke kódování DCTA

Veškeré dotčené hospodářské subjekty buduou nuceny uzpůsobit svůj provoz tak, aby bylo zajištěno skenování a následné předání údajů v souladu se zásadami směrnice EU o tabákových výrobcích. Případné změny ve vašem podnikání pak ovlivní míra automatizace vašeho provozu. Pokud spadáte pod vysoce automatizované hospodářské subjekty, v úvahu budete muset vzít hned několik faktorů. Jedním z nejdůležitějších faktorů je vyhodnocení a pochopení, ve které fázi musí proběhnout skenování, ale také jaká data musí být následně přenesena (ať už před některým z kroků, nebo po). Takové povinnosti se budou týkat všech hospodářských subjektů.
V jednotlivých členských zemích EU se postihy liší – každý stát však může deaktivovat identifikační kód hospodářského subjektu, který nesplňuje podmínky směrnice EU o tabákových výrobcích.
Vše podstatné související s Článkem 15 směrnice EU o tabákových výrobcích, naleznete na tomto odkazu.
Dodavatel, kterého si zvolíte a od kterého nakoupíte potřebný hardware, by vám měl zajistit nasazení do provozu, ale také proškolení pracovníků.

Zpět nahoru

logo

Je to už hodně let, co jsme s podporou uživatelů začínali a nebylo to úplně jednoduché. Dnes máme za sebou stovky spokojených zákazníků a velké množství programů, se kterými vám dokážeme pomoci najít třeba jenom lepší způsob práce. Počítače mají sloužit vám, spokojeným uživatelům.

 

Kontaktní informace

Za Olšávkou 356
Uherské Hradiště
 
Telefon: +420 571 111 600 Web: www.absol.cz

Vzdálená správa

Pomůžeme Vám i na dálku bez dalších zbytečných řečí.

WINDOWS
MAC OS