Jak se s námi nejrychleji spojit: 571 111 600  |  podpora@absol.cz

Track&Trace

Digitální značení tabákových výrobků


Digitální značení tabákových výrobků spočívá v umístění digitálního kódu na vhodné místo na obal výrobku již v průběhu jeho výroby. Takový digitální kód je pro každý daný výrobek unikátní a je zabezpečen proti jeho padělání.

Díky kódovému značení je možné následně sledovat pohyb konkrétního výrobku, a to na cestě od výrobce až k prvnímu maloobchodnímu prodejci – a to je právě systém Track&Trace.

Co má zajistit digitální značení se systémem Track&Trace

 • domácí i zahraniční odběratelé se nemusí strachovat o původ či kvalitu výrobků
 • padělatelé budou mít daleko více práce z falzifikováním => vzroste ochrana výrobků
 • na cílových trzích bude umožněno výrobky sledovat, snažší bude také kontrola pohybů
 • stahování informací o prodeji výrobku bude zjednodušené
 • v případě potřeby bude veřejně dostupná služba k prokázání původu a kvality výrobku

Hlavním cílem systému Track&Trace je zvýšení informovanosti spotřebitele jednak o pravosti výrobku, ale také jeho původu. Díky novému digitálnímu značení je eliminován prostor pro černý trh na minimum. K tomu samozřejmě pomáhá také monitoring objemu výroby, nebo kontrola pohybů zboží v rámci celé sítě dodavatel – odběratel.

Směrnice EP a Rady 2014/40/EU – článek 15 (Sledovatelnost)

 • stanoví, všechny tabákové výrobky musí být označeny jedinečným identifikátorem (UID);
 • stanoví údaje, které jsou součástí UID;
 • stanoví údaje, které musí být dostupné v elektronické podobě propojením s UID;
 • stanoví další povinnosti členským státům k zajištění přístupu k uchovávaným údajům;

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 2018/574

 • stanovuje technické standardy pro zavedení a provozování systémů pro sledování tabákových produktů;

Na základě Prováděcího nařízení Komise (EU) 2018/574 musí mít každý hospodářský subjekt, zapojený do systému sledovatelnosti tabákových výrobků, přidělený jedinečný identifikátor (UID), přidělený oficiálně jmenovaným vydavatelem. Kromě výrobců, dovozců a distributorů se to týká i všech prvních maloobchodních prodejců a výdejních automatů.

STC byla, na základě usnesení vlády České republiky ze dne 17. října 2018 č. 671, jmenována vydavatelem jedinečných identifikátorů tabákových výrobků pro Českou republiku ve smyslu čl. 3 prováděcího nařízení Komise (EU) 2018/574 ze dne 15. prosince 2017 o technických normách pro zavedení a provoz systému sledovatelnosti tabákových výrobků.

Zapojené instituce jsou Ministerstvo zemědělství ČR a Státní zemědělská a potravinářská inspekce.

JAKÉ JSOU POVINNOSTI KONTROLOVANÝCH OSOB?

Od 20. května letošního roku musí být všechna jednotková balení cigaret, ale také tabáku určeného k ručnímu balení cigaret, označená unikátním identifikátorem – bezpečnostním prvkem. Pohyb těchto výrobků musí být v určité fázi distribuce zaznamenáván. Jedná se o tabákové výrobky vyrobené v EU, ale i těch, které jsou do EU dováženy. Výjimku tvoří stávající zásoby.

Od května roku 2024 budou tato pravidla platná pro veškeré tabákové výrobky na trhu. Víte, jaké jsou vaše povinnosti? Podívejte se níže.

VÝROBCE | DOVOZCE

DISTRIBUTOR | VELKOOBCHODNÍK

PŘEPRAVCE

MALOOBCHODNÍ PRODEJCE

DŮLEŽITÉ TERMÍNY:

 • 02/2019           zahájení realizační fáze dodávaného řešení
 • 03/2019           akceptace dodávaného řešení
 • 03-04/2019     ověření připojení hospodářských subjektů
 • 03-04/2019     zahájení registrace hospodářských subjektů
 • 04/2019           podpisy smluv s výrobci
 • 05/2019           přechod do produkčního provozu
 • 20.5.2019        zahájení poskytování provozních služeb

JAK JE TO S REGISTRACÍ?

To znamená, že jsem subjektem, který uvádí tabákové výrobky poprvé na trh, a to pro koncového spotřebitele. Jediným úkolem v rámci systému Track&Trace je registrace v systému provozovaném STÁTNÍ TISKÁRNOU CENIN, státní podnik (STC). Tímto způsobem lze získat kód hospodářského subjektu a kód zařízení. Registrace by měla být spuštěná od dubna 2019 – o spuštění vás budeme informovat.

Samotná registrace bude postavená na jednoduchém webovém formuláři, přičemž bude zapotřebí vyplnit základní informace, jako jsou například IČO, sídlo hospodářského subjektu, adresy poboček, nebo email a telefonní kontakt

Jako první maloobchodní prodejce mám povinnost se zaregistrovat do systému. Mezi mé další povinnosti bude patřit vedení záznamů a zajištění jejich přenosů do routeru, a také do sekundárního úložiště, jenž souvisí s tabákovými výrobky, jejich importem, skladováním a dalšími pohyby.
V souladu s Prováděcím nařízením (EU) 574/2018, mám jako výrobce či dovozce povinnost zajistit značení všech balení tabákových výrobků – od krabičky cigaret až po celou paletu. Pro tento účel je nutné zajistit následující:

 • obal musí být označen unikátním kódem
 • STC je zapotřebí předložit žádost o vydání identifikačních kódů pro hospodářské subjekty, ale také zařízení a stroje
 • nezbytné je také předložení žádosti STC o vydání unikátních identifikátorů pro balení tabákových výrobků
 • napojení na centrální router a sekundární úložiště
 • evidovat záznamy související s pohybem tabákových výrobků a následně veškeré požadované informace přenášet do nadřazených systémů (router, sekundární úložiště)

JSTE DISTRIBUTOR NEBO VELKOOBCHODNÍK? OZVĚTE SE NÁM, MÁME PRO VÁS ŘEŠENÍ!

  Zpět nahoru

  logo

  Je to už hodně let, co jsme s podporou uživatelů začínali a nebylo to úplně jednoduché. Dnes máme za sebou stovky spokojených zákazníků a velké množství programů, se kterými vám dokážeme pomoci najít třeba jenom lepší způsob práce. Počítače mají sloužit vám, spokojeným uživatelům.

   

  Kontaktní informace

  Za Olšávkou 356
  Uherské Hradiště
   
  Telefon: +420 571 111 600 Web: www.absol.cz

  Vzdálená správa

  Pomůžeme Vám i na dálku bez dalších zbytečných řečí.

  WINDOWS
  MAC OS