Jak se s námi nejrychleji spojit: 571 111 600  |  podpora@absol.cz

Evidence a výkazy obalů

Evidence a výkazy obalů uváděných na trh do oběhu (EKO-KOM)

Novela zákona o obalech 477/2001 Sb. ukládá všem subjektům, jenž uvádějí do oběhu zboží zabalené v obalech, nebo distribuované v přepravních obalech, povinnost vedení evidence těchto obalů a zároveň zařídit jejich likvidaci s autorizovanou firmou.

EKO KOM
Modul Evidence a výkazy obalů zajistí evidenci obalů v rozsahu, který je ze zákona požadován. Sleduje veškeré druhy použitého obalového materiálu, včetně jeho členění dle zákona. Oficiální výkaz o produkci obalů (jedná se o výstupní sestavu modulu) se pak odevzdává každého čtvrt roku autorizované firmě.

Pokud se vám stane, že na něco zapomenete, nevěšte hlavu, výkazy můžete sestavit i zpětně. Díky modulu Evidence a výkazy obalů uváděných na trh do oběhu vyjdete vstříc všem nárokům, které ukládá zákon o obalech.

Podívejte se, jaké jsou zákonem dané povinnosti zpětného odběru a využití odpadů z obalů!

 

Máte další otázky k systému EKO-KOM? Zkuste se podívat na soubory níže, třeba vám dají nějakou odpověď.

Jaká je definice obalu?

Slyšíme-li pojem obal, každý z nás si představí něco trochu jiného, avšak ve své podstatě je každá představa správná. Pokud bychom se podívali na obal obecně, jedná se o „výrobek“, který je zhotoven či vyroben z jakéhokoliv materiálu-od plastu až po dřevo, nebo třeba sklo apod.

Samotný obal však musí sloužit k pojmutí, manipulaci, ochraně či prezentaci výrobku, který je určen pro spotřebitele, nebo jiného koncového uživatele. Obal může posloužit také jako nosič informací o výrobku, který obsahuje (např. vlastnosti, složení apod.).

Obaly si můžeme rozdělit podle funkcí:

spotřebitelské obaly – určené k ochraně výrobků při prodeji, zároveň mohou posloužit jako zdroj informaci o výrobku obsaženém uvnitř
skupinové obaly – tyto obaly obsahují více stejných výrobků
přepravní obaly – slouží především k pohodlnější přepravě a manipulaci s výrobky (palety, fólie apod.)

Dělení obalů můžeme mít také podle složitosti:

jednoduché – vytvořené z jednoho druhu materiálu (sklo, papír, plast, …)
kombinované – jedná se třeba o vrstvené nápojové kartony, nebo jiné obaly složené z více druhů materiálů

TetraPak obal
plastova lahev s vodou
Zpět nahoru

logo

Je to už hodně let, co jsme s podporou uživatelů začínali a nebylo to úplně jednoduché. Dnes máme za sebou stovky spokojených zákazníků a velké množství programů, se kterými vám dokážeme pomoci najít třeba jenom lepší způsob práce. Počítače mají sloužit vám, spokojeným uživatelům.

 

Kontaktní informace

Za Olšávkou 356
Uherské Hradiště
 
Telefon: +420 571 111 600 Web: www.absol.cz

Vzdálená správa

Pomůžeme Vám i na dálku bez dalších zbytečných řečí.

WINDOWS
MAC OS